Tiến độ dự án

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022.

20/07/2022

t7_1

Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK5

t7_2

Lắp dựng ván khuôn dầm sàn 1, xây tường ngăn tầng trệt lô LK5

t7_3

Lắp dựng ván khuôn dầm sàn 1, xây tường ngăn tầng trệt lô LK5

CHIA SẺ:

TIN CÙNG DANH MỤC

05
09 - 2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE LIGHT CITY TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2022

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022. Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK...
05
09 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City Cuối tháng 08/2022.

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022. Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK...
05
09 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 08/2022.

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022. Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK...
05
09 - 2022

Tiến độ The Light City tính đến 31/03/2021: Hoàn thành nhà mẫu dự án

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022. Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK...
05
09 - 2022

18/01/2021: Đang tiến hành hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khung thô

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022. Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn 1 lô LK...