Tiến độ dự án

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 08/2022.

20/08/2022

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền

t8_1
t8_2

Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tường mặt tiền

t8_3
t8_4

Căn 31-38 : Lắp dựng ván khuôn , cốt thép dầm sàn mái

t8_5

Căn 8-15 : Xây tường ngăn tầng trệt

t8_6

Căn 1-7 : Lắp dựng ván khuôn , cốt thép cột tầng trệt

t8_7
CHIA SẺ:

TIN CÙNG DANH MỤC

05
09 - 2022

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE LIGHT CITY TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2022

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tườ...
05
09 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City Cuối tháng 08/2022.

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tườ...
05
09 - 2022

Tiến độ thi công dự án The Light City tháng 07/2022.

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tườ...
05
09 - 2022

Tiến độ The Light City tính đến 31/03/2021: Hoàn thành nhà mẫu dự án

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tườ...
05
09 - 2022

18/01/2021: Đang tiến hành hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khung thô

Căn 16-23 : Xây tường tầng mái , Xây tường mặt tiền Căn 24-30 : Bảo dưỡng bê tông sàn mái , xây tườ...